Information Google Apps for education inför ht 2016

Information till vårdnadshavare:

Information till vårdnadshavare Google Apps for education

Information och riktlinjer för elever och personal:

Riktlinjer för dokumentation och kommunikation i GAFE för elever och personal i Lund

 

 

 

 

Annonser