Om GAFE

Kika på länkarna nedan för att orientera dig lite!

Mer om GAFE i Lund (informationssäkerhet, ställningstagande, vad som gäller etc.): Google Apps for Education – varför och hur

Annonser