IT-system

Befintliga it-system som stöd i det pedagogiska arbetet:

Lärplattform
På grundskolan används lärplattformen Unikum. Samtliga pedagoger och elever från förskola till åk 9 finns i plattformen.

På gymnasieskolan och Komvux används från och med augusti 2016 lärplattformen Vklass.

Omdömen och dokumentation

Lunds grundskolor och förskolor använder Unikum för arbete med omdömen, pedagogiska planeringar och dokumentation.

E-post
Som e-postsystem för elever och pedagoger används Office365– Microsofts tjänst för skolor. I systemet finns också möjligheter att lagra, dela, kommunicera.

Molntjänst

Med start augusti 2016 kommer elever och pedagoger ha tillgång till Google Apps for education(GAFE).

Strömmande media
UR:s strömmande media är åtkomligt via vårt abonnemang hos NE.se. Ett verktyg samtliga skolor och förskolor kommer åt och där man kan skapa egna konton för att även kunna använda verktyget utanför Lunds it-nätverk.

 

 

Annonser