GAFE FAQ

FAQ-GAFE i Lunds kommun

 

Vad är GAFE?

GAFE (Google Apps for Education) är en molnbaserad tjänst från Google som erbjuder reklamfria verktyg för digitalt arbete i förskolan/skolan. Program som ingår är bla. Google Drive, Kalender, Classroom, Dokument, Kalkylark, Presentationer och Sites.

Varför ska förskolan/skolan använda GAFE?

Lunds skolor och förskolor kommer använda GAFE som ett av flera digitala arbetsverktyg. GAFE skapar möjlighet till nya arbetssätt, samarbete och enklare och mer effektiv kommunikation.


Jag kommer inte in på mitt konto på GAFE, vad ska jag göra?

Elever kan logga in från och med höstterminen 2016.

För personal och elever: Om du redan är inloggad på ett privat gmailkonto, logga ut från det. Prova sedan igen med att skriva in adressen: drive.skola.lund.se i webbläsarens adressfält, då kommer du till FS Lunds inloggning. Du kan också behöva rensa webbhistoriken i webbläsaren.

Om du loggar in via Googles inloggningssida- skriv in din gafemailadess som användarnamn tex: lisa.testsson@skola.lund.se, sedan ditt ”vanliga ” lösenord, samma som till de andra systemen. Elever har detta som sin gafemailadress, tex lisa.testsson@elev.skola.lund.se. Personal har förnamn.efternamn@skola.lund.se

Vilken webbläsare rekommenderas?

Google Chrome

Kommer alla förskolor och skolor att jobba med GAFE?

GAFE kommer att från och med höstterminen 2016 finnas tillgängligt som ett erbjudande för alla förskolor och skolor som vill använda det. Förskolebarnen kommer inte ha GAFE-konton. GAFE är ett av flera digitala system som förskolor och skolor kan använda i Lund. GAFE ersätter inte de andra systemen som används tex O365, Unikum, Vklass och Skola24.

 

Kommer alla barn och elever få ett individuellt Google konto?

Ja, alla elever från förskoleklass upp till komvux kommer att få ett personligt (ej privat) GAFE-konto. Förskolebarn kommer inte att få ett GAFE konto.

GAFE kontot är ett skolkonto vilket innebär att skolan har ansvaret och avtal och regleringar finns kring bl.a. Googles hantering av data.

För att ha en säker kontohantering och t.ex. se till att konton skapas och tas bort per automatik, att elever hamnar i rätt grupper och klasser osv, hämtas data från det skoladministrativa systemet, Procapita.

Vilka uppgifter registreras i GAFE?

För- och efternamn, klass, grupp, skola och den kommunala e-postadressen.

Hur kommer man åt verktygen i GAFE?

Gafe når du via enheter som en dator, en surfplatta eller en smartphone. Det du behöver är en uppkoppling till internet.

 

Kommer det att finnas annonser i GAFE?

I det avtal som kommuner har med GAFE finns ingen annonsering. Google Apps for Education samlar inte in eller använder elevdata för annonsering eller för att skapa annonsprofiler.

Var lagras informationen jag lägger in i GAFE?

Google är en så kallad ”molntjänst” vilket innebär att all information lagras på Googles egna servrar och du kan komma åt den var du än är, från enheter där det finns uppkoppling till internet. Läs mer om säkerhet Information om sekretess och säkerhet

 

Vem äger informationen i GAFE?

Lunds kommun äger och bestämmer själv över informationen i GAFE.

Vad får jag lagra i Google Drive?

Att lagra bilder, filmer, ljudfiler och dokument i Google drive i GAFE kan göras utan samtycke från elever, vårdnadshavare eller personal så länge det som lagras innefattar skolarbete eller verksamhetsdokumentation. Det som lagras får inte vara integritetskänsligt, kränkande eller sekretessbelagd.

Vem har tillgång till det man lagrar på Google Drive?

Material som lagras i Google Drive kan bara ses av den som sparat det – om ägaren inte själv väljer att dela med sig av det tex elever och kollegor.

Vad får jag publicera offentligt?

I GAFE finns det möjligheter att dela med sig av material offentligt tex med hjälp av Google Sites(webbsidor). Om skolan eller förskolan ska publicera bilder, filmer och ljudfiler där man kan identifiera personen så bör skolan begära samtycke från vårdnadshavarna eller myndig elev.

Om eleverna publicerar bilder eller filmer tillsammans med andra elever eller pedagoger måste eleven ha ett godkännande från dessa personer innan publiceringen eller delningen görs.  

Måste skolan ha medgivande av vårdnadshavare för att skapa elevkonton i GAFE?

Nej, enligt paragraf 10 i PuL får icke-känsliga personuppgifter som namn, klass, grupp och skola behandlas av skolverksamheten för fullgörande av sina arbetsuppgifter utan individens eller vårdnadshavarens samtycke, bland annat för genomförande av pedagogiskt arbete, kommunikation och lagring av pedagogiskt material.

E-post 

Vilken e-post ska jag som personal använda?

Personalen ska fortsatt använda sin 0365 mail: utb.lund.se( lund.se för admin personal) för sitt tjänstemannauppdrag, det vill säga vid extern kommunikation med vårdnadshavare och andra myndigheter.

Vid intern kommunikation angående undervisning med elever kan e-posten i GAFE användas: Vid delningar av dokument och så vidare används e-posten i GAFE.

Ska man vidarebefordra sin e-post från eller till GAFE?

Vi rekommenderar att man INTE gör en vidarebefordran alls utan vänjer sig vid att titta på två ställen. Om man ändå väljer att vidarebefordra måste man vara medveten om att det är på egen ”risk” och att det inte är något som Lunds kommun rekommenderar.

OM man ska vidarebefordra så MÅSTE det vara från GAFE till O365 – eftersom vi inte får genomföra/utöva tjänstemannauppdraget i GAFE-mailen. Dvs. du får INTE skicka O365-mail okritiskt granskat till GAFE-mailen.

Vilken e-post kommer vara kopplad till bookit t ex för elever?

I dagsläget används e-posten i 0365 det vill säga: utb.lund.se för eleverna till bookit.

Annonser